Szerződés és üzletszabályzat

Szeretne polcot bérelni? Olvassa el az Üzletszabályzatot. Ha összeszedte az összes “kacatot” amit a polcra helyez majd, töltse le a Leltárívet is.
 
A Bérleti szerződés és az Üzletszabályzat letöltéséhez kattintson az ikonra!  

Üzletszabályzat

 1. Megbízó kijelenti, hogy a 2007.éviCXXVII. Törvény ( a továbbiakban ÁFA tv.) szempontjából a következő kategóriába tartózik: nem adóalany személy, szervezet (ÁFA tv. 216§ a) v. alanyi adómentes adóalany
  (ÁFA tv. 216§ c.) v. olyan adóalany, akinek a termékértékesítése az ÁFA tv. 87§-a szerint mentes az adó alól (ÁFA tv. 216§ c.).
 2. Jelen szerződés az Üzletszabályzattal együtt érvényes.
 3. Az Üzletben kifüggesztett és a honlapon (www.kacabajka.hu) közzétett üzletszabályzat eltérése esetén az Üzletben kifüggesztett az érvényes.
 4. Felek a jelen szerződést elfogadva mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. A jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják, a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és vonatkozó adó és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 5. Megbízó csak a 16. életévét betöltött személy lehet.
 6. Kacabajka üzletszabályzata határozza meg a mindenkori bérleti díjat, mely a bérleti időszak alatt nem változhat.
 7. Kacabajka az üzletszabályzatot és a díjszabásról szóló táblázatot, jól láthatóhelyen az üzletében kifüggeszti és honlapján közzéteszi.
 8. Felek megállapodnak abban, hogy a Kacabajka és Megbízó közösen meghatározott elárusítóhelyen a Megbízó által eladásra kínált áruját a Megbízó által kihelyezett módon Kacabajka eladásra kínálja.
 9. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó az értékesítésre szánt áruit az előre kiválasztott, kifizetett elárusítóhelyen jogosult elhelyezni.
 10. Megbízó a leltárív pontos kitöltése után a Kacabajkától kapott etikett, árcímkéket elhelyezi az eladásra szánt áruján.
 11. Etikett, árcímke nélküli áru, nem kerülhet eladásra, az az áru nem eladható.
 12. Kacabajka biztosítja a Megbízót, hogy a bérleti időszak lejártáig a Megbízó áruját a megállapodás szerinti helyen a vevők számára bemutatja, értékesíti a megadott áron.
 13. Az eladott áruk után az esetleges adófizetés a Megbízó kötelezettsége.
 14. Az eladáshoz szükséges feltételeket Kacabajka biztosítja.
 15. A bérleti napok száma megegyezik a nyitvatartásinapok számával.
 16. Nyitva tartás:
  Hétfő-Péntek: 10-18
  Szombat-Vasárnap-ünnepnap:zárva
 17. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó javára a Kacabajka által értékesített árukért a jog és kellékszavatosság közvetlenül a Megbízót terheli.
 18. Kacabajka nem veszi át a következő árukat:
  ¤ élelmiszer
  ¤ közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
  ¤ 
  dohányáru
  ¤ 
  gépjármű-és motorkerékpár- üzemanyag
  ¤ 
  motorbenzin, gázolaj, autógáz
  ¤ 
  gépjármű-kenőanyag és adalékanyag
  ¤ 
  háztartási tüzelőanyag
  ¤ 
  palackos gáz
  ¤ 
  élő állat
  ¤ 
  állateledel
  ¤ 
  takarmány
  ¤ 
  állatgyógyászati készítmény
  ¤ 
  állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag
  ¤ 
  szexuális termék
  ¤ 
  fegyver és lőszer
  ¤ 
  pirotechnikai termék
  ¤ 
  növényvédő szer
  ¤ 
  termésnövelő anyag
  ¤ 
  mezőgazdasági nyersanyag, termék, hulladék
  ¤ 
  tűz-és robbanásveszélyes, sugárzó, romlandó áru
  ¤ 
  jövedéki termék
  ¤ 
  külön kezelést igénylő termék
  ¤ 
  csak hatósági engedéllyel forgalmazható áru
 19. Kacabajka fenntartja magának azt a jogot, hogy a felsoroltakon kívül bármely áru eladását indoklás nélkül megtagadja.
 20. Kacabajka a Megbízótól átvett árukat sajátjaként kezeli és őrzi.
 21. Kacabajka az áruk biztonságáért 20%-ban vállalja a felelősséget. Az üzlet 6 db videó kamerával, illetve rendőrségre bekötött riasztóval biztosítja az üzletben elhelyezett vagyontárgyak biztonságát!
 22. Megbízó hozzájárul, hogy Kacabajka az átvett áruit az üzletet szolgáló promóció, reklám céljára felhasználhatja.
 23. Kacabajka az  által eladott áruk ellenértékét a szerződés megszűnésekor fizeti ki a Megbízó részére.
 24. Kacabajka az eladás után különdíjat nem számít fel. Az áru eladási árából semmilyen levonást nem eszközöl.
 25. Az elszámolás során felmerülő esetleges hiány anyagi rendezésére Kacabajka 1 hét türelmi időt tart fenn magának. Ennek oka, hogy a polcokon elhelyezett árukat a vevők gyakran nem arra a polcra helyezik vissza ahonnan elemelték, így a hiány még az elszámolás pillanatában nem véglegesíthető, a hiányzó áru még előkerülhet. Amennyiben az áru 1 hét alatt sem kerül elő, a Kacabajka az eltűnt tárgy ellenértékének a 20%-át a Megbízónak megfizeti.
 26. Megbízó jogosult ellenőrizni az általa átadott áruk meglétét, állapotát, bérlemény feltöltését, át árazását, csökkentését.
 27. Megbízó jogosult bármikor az értékesítésre átadott áruit visszavenni a bérlemény időszaka alatt, azonban Kacabajka ezen a címen nem fizet vissza bérleti díjat.
 28. A szerződés lejártát követőnapon Kacabajka a Megbízó által hátrahagyott áruit beszedi és azt 60 napig raktározza az eredeti bérlés 50% díj megfizetéséért.
 29. A 60 napos raktározást követően, Megbízó lemond az árukészletről, Kacabajkát semmilyen elszámolási kötelezettség nem terheli Megbízó felé.
 30. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó személyes adatainak kezelésénél betartja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Info tv.)  és az egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit.
 31. A Megbízott adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsát Hatóság  a NAIH-87124/2015 számon vette nyilvántartásba.
 32. Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni. Ha nem, kizárólagosan alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület eljárási rendjének.
  cím: Budapest, I. ker. Krisztina krt. 99.
A Bérleti szerződés és az Üzletszabályzat letöltéséhez kattintson az ikonra!