Szerződés és üzletszabályzat

Szeretne polcot bérelni? Olvassa el az Üzletszabályzatot. Ha összeszedte az összes “kacatot” amit a polcra helyez majd, töltse le a Leltárívet is.
A Bérleti szerződés és az Üzletszabályzat letöltéséhez kattintson az ikonra!  

Üzletszabályzat

 1. Megbízó kijelenti, hogy a 2007. évi CXXVII. Törvény ( a továbbiakban ÁFA tv. ) szempontjából a következő kategóriába tartózik : nem adóalany személy, szervezet (ÁFA tv. 216§a ) v. alanyi adómentes adóalany ( ÁFA tv.216.§ c. ) v. olyan adóalany, akinek a termékértékesítése az ÁFA tv. 87§-a szerint mentes az adó alól (ÁFA tv. 216§ c. ).
 2. Jelen szerződés az Üzletszabályzattal együtt érvényes.
 3. Az Üzletben kifüggesztett és a honlapon (www.kacabajka.hu) közzétett üzletszabályzat eltérése esetén az Üzletben kifüggesztett az érvényes.
 4. Felek a jelen szerződést elfogadva mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. A jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják, a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és vonatkozó adó és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 5. Megbízó csak a 16. életévét betöltött személy lehet.
 6. Kacabajka üzletszabályzata határozza meg a mindenkori bérleti díjat, mely a bérleti időszak alatt nem változhat.
 7. Kacabajka az üzletszabályzatot és a díjszabásról szóló táblázatot, jól láthatóhelyen az üzletében kifüggeszti és honlapján közzéteszi.
 8. Felek megállapodnak abban, hogy a Kacabajka és Megbízó közösen meghatározott elárusítóhelyen a Megbízó által eladásra kínált áruját a Megbízó által kihelyezett módon Kacabajka eladásra kínálja.
 9. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó az értékesítésre szánt áruit az előre kiválasztott, kifizetett elárusítóhelyen jogosult elhelyezni.
 10. Megbízó a leltárív pontos kitöltése után a Kacabajkától kapott etikett, árcímkéket elhelyezi az eladásra szánt áruján.
 11. Etikett, árcímke nélküli áru, nem kerülhet eladásra, az az áru nem eladó.
 12. Kacabajka biztosítja a Megbízót, hogy a bérleti időszak lejártáig a Megbízó áruját a megállapodás szerinti helyen a vevők számára bemutatja, és értékesíti a megadott áron.
 13. Az eladott áruk után az estleges adófizetés a Megbízó kötelezettsége.
 14. Az eladáshoz szükséges feltételeket Kacabajka biztosítja.
 15. A bérleti napok száma megegyezik a nyitvatartási napok számával.
 16. Nyitva tartás : Hétfő – Péntek: 10 – 18
  Szombat – Vasárnap – ünnepnap: zárva
 17. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó javára a Kacabajka által értékesített árukért a jog és kellékszavatosság közvetlenül a Megbízót terheli.
 18. Kacabajka nem veszi át a következő árukat:
  – bármiféle ruhanemű
  – élelmiszer
  – közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
  – dohányáru
  – üzemanyag kenőanyag
  – tüzelőanyag
  – palackos gáz
  – élő állat
  – állateledel, takarmány
  – gyógyászati termék
  – szexuális termék
  – fegyver és lőszer
  – pirotechnikai termék
  – növényvédő szer
  – tűz-és robbanásveszélyes, sugárzó, romlandó áru
  – jövedéki termék
  – csak hatósági engedéllyel forgalmazható termék
 19. Kacabajka fenntartja magának azt a jogot, hogy a felsoroltakon kívül bármely áru eladását indoklás nélkül megtagadja.
 20. Kacabajka a Megbízótól átvett árukat sajátjaként kezeli és őrzi.
 21. Kacabajka a vagyontárgyakért teljes felelősséget vállal.
 22. Megbízó hozzájárul , hogy Kacabajka az átvett áruit az üzletet szolgáló promóció, reklám céljára felhasználhatja.
 23. Kacabajka az általa eladott áruk ellenértékét a szerződés megszűnésekor fizeti ki a Megbízó részére.
 24. Kacabajka az eladás után különdíjat nem számít fel. Az áru eladási árából semmilyen levonást nem eszközöl.
 25. Az elszámolás során felmerülő esetleges hiány anyagi rendezésére Kacabajka 1 hét türelmi időt tart fenn magának. Ennek oka, hogy a polcokon elhelyezett árukat a vevők gyakran nem arra a polcra helyezik vissza ahonnan elemelték, így a hiány még az elszámolás pillanatában nem véglegesíthető, a hiányzó áru még előkerülhet. Amennyiben az áru 1 hét alatt sem kerül elő, Kacabajka az eltűnt tárgy ellenértékét a Megbízónak megfizeti.
 26. megbízó jogosult bármikor az értékesítésre átadott áruit visszavenni a bérlemény időszaka alatt, azonban Kacabajka ezen a címen nem fizet vissza bérleti díjat.
 27. A szerződés lejártát követőnapon Kacabajka a Megbízó által hátrahagyott áruit beszedi és azt 60 napig raktározza az eredeti bérlés 50% díj megfizetéséért.
 28. A 60 napos raktározást követően, Megbízó lemond az árukészletről, Kacabajkát semmilyen elszámolási kötelezettség nem terheli Megbízó felé.
 29. Megbízó a szerződés megkötésekor a mellékelten csatolt nyilatkozatban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a Rendelet és egyéb releváns jogszabályok betartása mellett.
 30. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó személyes adatainak kezelésénél betartja az EU- 2016/679 GDPR, általános adatvédelmi rendelet szabályait.
 31. Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni. Ha nem, kizárólagosan alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület eljárási rendjének.
A Bérleti szerződés és az Üzletszabályzat letöltéséhez kattintson az ikonra!